1. Kurumsal Hizmetlerimiz
Otomotiv, enerji, finans, tekstil, bilişim, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren global/kurumsal müşterilerimize başta İngilizce ve Almanca olmak üzere talep ettikleri dillerde sunduğumuz hizmetlerdir.

– Teknik çeviri: Teknik içerikli dokümanlar, ihale şartnameleri, ürün broşürleri ve bilgi sayfaları, kalite standartları ve belgeleri, kullanım kılavuzları, video deşifre ve altyazı çevirisi
– Pazarlama çevirisi: Kurumsal tanıtım ve eğitimler, organizasyon yapısı, görev tanımı, politika ve prosedürleri, web sitesi ve ürün yerelleştirme, pazarlama ve iletişim raporları, marka, ürün ve hizmet tanıtımları, basın bültenleri, medya takip, kriz yönetimi, reklam, ürün eğitimleri
– Finans çevirisi: YMM tam tasdik raporları, faaliyet ve denetim raporları, mali tablolar, fizibilite çalışmalarının çevirileri
– Sözlü çeviri: Basın lansmanı, şirket toplantıları, fabrika gezileri ve konferanslarda simültane, ardıl ve fısıltı tercüme ile bunları tamamlayıcı hizmetler
– Redaksiyon ve son okuma: Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan çevirilerin terminoloji, ifade tarzı, anlam bütünlüğü ve tutarlılık yönünden titizlikle gözden geçirilerek üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması


2. Bireysel Hizmetlerimiz
Ülkemizde/şehrimizde ikamet eden ya da geçici süreliğine bulunan yurt dışı bağlantılı TC vatandaşı ve yabancı uyruklu bireylere talep ettikleri dillerde sunduğumuz hizmetlerdir.

– Noter onaylı çeviri: Yurtiçi ve yurtdışında resmi ve sivil kurumlara sunulacak evrakların Türkçe ile İngilizce, Almanca ve Rusça dilleri arasında Noter tarafından onaylanan çevirileri. Yurtdışında kullanılacak evrakların ayrıca İlçe Kaymakamlığı tarafından apostillenmesi gerekir.
– Yeminli çeviri: Talep edilen dillerle Türkçe dili arasında yapılan, üzerinde imza ve kaşemizle birlikte gerekirse beyanımızın olduğu evrak çevirileri
– Sözlü çeviri: Yabancı ülke vatandaşlarının Adliye, Noter, Tapu Dairesi gibi resmi kurumlarda veya günlük hayatta ihtiyaç duydukları ardıl tercümeler.