Bu bölümde, genel bilgi amaçlı olarak, günlük hayatta sektörden olmayan kişilerin yönelttiği bir takım sorulara karşılık verdiğimiz cevapları bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Çeviri, bir ifadenin/metnin anlamının kaynak dilden hedef dile aktarılmasıdır. Kaynak metnin içeriğine bağlı olarak hukuki, teknik, finansal, ticari, pazarlama, tıbbi, edebi, akademik ve resmi evrak gibi türlere ayrılabilir. Bunların her biri için farklı yetenekler ve uzmanlık alanları gerekebilir.
Çeviri genellikle yazılı işleri, tercüme ise sözlü işleri ifade eder. Ancak günümüzde genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır, yazılı çeviri, sözlü çeviri, yazılı tercüme, sözlü tercüme gibi. Her iki meslek de derinlemesine kültür ve dil bilgisi, konu hakkında uzmanlık ve net bir şekilde iletişim becerisi gibi mesleğe özgü yetenekler gerektirir.
Yeminli çeviri, çevirmen ya da tercüme bürosunun tam ve doğru bir şekilde çeviri yaptığına dair imzalı beyanının bulunduğu çeviridir. Çevirmenin Noter huzurunda yabancı dil yetkinliğini ispatlayarak yapacağı çevirilerin doğruluğuna dair bir yemin zaptını imzalamış olması durumunda yaptığı çeviriler Noter imzası ve mührü ile Noter tasdikli hale gelir. Burada noter yapılan işin kalitesini değil, işin söz konusu çevirmen tarafından yapıldığını onaylamaktadır. Her iki tip çeviri de genellikle ticari sözleşmeler, mahkeme evrakları, vize ve oturma izni başvuruları, nüfus işlemleri esnasında resmi makamlarca talep edilebilir.
Apostil, bir belgenin gerçekliğinin idari merci tarafından tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.
Hayır, kitap çevirisi uzmanlık isteyen bir alandır. Kitap çevirisi yapan çevirmenlerimiz olsa da biz uzmanlık alanımız olan ticari ve hukuki konularda çeviri yapıyoruz.
Ağırlıklı olarak kurumsal müşterilerimizin talep ettiği dokümanların çevirilerini yapıyoruz, örneğin basın bülteni, web sayfası, ürün broşürleri, ürün bilgi sayfası, kullanım kılavuzları, eğitim materyalleri, tanıtım sunumları, sözleşmeler gibi. Müşterilerimizden gelen konferans tercümesi, ardıl tercüme ve fısıltı tercümesi gibi talepleri de karşılıyoruz. Ayrıca bireysel müşterilerimizin Nüfus Müdürlüğü, Tapu, Noter ve Adliye gibi resmi dairelerdeki işlemleri için ihtiyaç duydukları evrakların çevirilerini de yapmaktayız.
Hayır, danışmanlık ya da rehberlik müşteriyi ihtiyaç duyduğu konularda yönlendirmeyi hedefleyen mesleklerdir. Çeviride ise yönlendirmekten ziyade yazılı veya sözlü ifadelerin aynı anlamı verecek şekilde tam ve doğru olarak bir başka dile aktarımı hedeflenir.
Prensip olarak çevirmenlik mesleğini seçmiş kişilerle çalışıyoruz. Kendini ana dilinde ya da akıcı konuştuğu dilde ifade etmek ile birinin söylediklerini farklı bir dilde anlamını değiştirmeden ifade etmek farklı şeylerdir. Bunun için özel bir uzmanlık ve tecrübe sahibi olmak gerekir. Bu konuda gerekli eğitimi almadan, konusuna göre kullanılacak dil ve terminolojiye hâkim olmadan yapılan çevirileri düzeltmekten ziyade en baştan yapmak çoğu zaman daha basit oluyor. Bu nedenlerden dolayı sadece meslek olarak çevirmenliği seçmiş, konusunda tecrübeli ve donanımlı, kendini ispatlamış adaylarla çalışmayı tercih ediyoruz.
Yazılı çevirilerde, her dil kombinasyonunda her 1000 krk boşluklu için bir birim fiyat belirliyoruz. Çevrilmesi istenen kaynak metin içerisindeki karakter sayısına ve metnin içeriğine bakarak müşterilerimize çeviriye başlamadan evvel teslim süresi ve fiyat hakkında bilgi vererek onaylanması durumunda çeviriye başlıyoruz. Sözlü çevirilerde, tercüme yapılacak mekâna ulaşım ve tercüme için harcanacak zamana bakarak tam gün, yarım gün ya da saatlik ücretlendirme yapabiliyoruz.
Çeviri yaparken online sözlük, arama motorları, stil kılavuzları ve çeviri programları gibi araçlardan faydalanıyoruz. Bilgisayar destekli çeviri (BDÇ) için geliştirilen çeviri programları, daha önce aynı konuda veya aynı müşteri için yapılan çevirilerden terim tabanı ve çeviri hafızası oluşturma mantığıyla çalışır. Bu sayede işlerimizde standardı ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyoruz. Ayrıca tecrübe ve birikimlerimizin yanında müşteri geribildirimlerine dayanarak oluşturduğumuz eğitim dokümanları ile çevirmen ekibimizin performansını iyileştirmesine katkı sağlıyoruz.
Bilgisayar destekli çeviri (BDÇ), çeviri programlarından destek alınarak yapılan çeviridir. Profesyonel çevirmenler, bu programları kullanarak çeviri esnasında terim tabanı ve çeviri hafızaları oluştururlar. Daha evvelden oluşturulmuş ise bunlara ekleme ya da güncelleme de yapabilirler. Böylece aynı projede birden fazla çevirmen çalışsa dahi terminoloji, içerik ve ifade bütünlüğü sağlanabilir. İleride aynı konuda yapılacak çevirilerde ise bu araçlardan faydalanarak kalite, verimlilik ve hız konularında iyileştirme elde edilebilir. Piyasada SDL Trados, memoQ, Deja Vu, across, Memsource, Smartcat, XTM Cloud, matecat gibi BDÇ yazılımları bulunmaktadır.
İyi bir çeviri tam, doğru, kolay anlaşılır, aslına sadık, amacına uygun, müşteri tercihleriyle ve mesleki dille tutarlı olmalı, kendi içinde bütünlük oluşturmalıdır. Çeviri yaparken amacımız, kaynak metinde anlatılanı, nüanslarını da koruyarak hedef dile en doğal ve hedef kitleye en anlamlı gelecek şekilde çevirmektir. Her dilin yapısı ve ifade tarzı farklı olduğundan kaynak dildeki bir cümle kelimesi kelimesine hedef dile aktarıldığında ortaya anlam bozuklukları çıkabilir. Bu nedenle iyi bir çeviride motomot çeviriden kaçınılmalı, imla, dilbilgisi hatası, eksik çeviri ve yanlış çeviri gibi basit hatalar olmamalıdır.
Gizlilik prensibi, sözlü, yazılı veya bilgisayar ortamında çevrilmesi için bize aktarılan bilgi ve belgeleri Gizli Bilgi olarak atfedip gönderen müşterimizin onayını almadan bunları üçüncü kişilere açıklamama yükümlülüğümüz ve taahhüdümüzdür. Gizlilik sözleşmesi yapılmış olsun veya olmasın, tüm müşterilerimizin her türlü yenilik, ticari mali ve teknik bilgi ve konuşma bilgilerini sır olarak kabul eder ve bunları gizlilik prensibiyle korur ve saklar, üçüncü kişilere ifşa etmekten, kamuya duyurmaktan, değiştirmekten ve bu şekilde sonuçlanacak her türlü davranıştan kaçınırız.