Elis Çeviri olarak kurumsal ve bireysel müşterilerimize, başta İngilizce olmak üzere, talep ettikleri dillerde profesyonel yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri sunmaktayız. Bkz. Hizmetlerimiz

Otomotiv, enerji, finans, tekstil, bilişim, hızlı tüketim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilerimizin yanında yurt dışı bağlantılı TC vatandaşı ve yabancı uyruklu bireylerin yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ilişkilerinde ihtiyaç duydukları dillerde yazılı ve sözlü çeviriler yapmaktayız.

Başlıca uzmanlık alanlarımız arasında kurumsal sunumlar, basın bültenleri, marka eğitimleri ve teknik dokümanların yerelleştirilmesi ile hukuk ve mevzuat çevirileri yer almaktadır. Yaratıcılığın ve hedef kitleye hitap tarzının başarıda kilit faktörler olduğu pazarlama, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında da faaliyet göstermekteyiz.

Türkçe ile İngilizce, Almanca ve Rusça dilleri arasındaki çeviri taleplerini kendi bünyemizde karşılarken Türkçe ile diğer diller arasındaki çevirilerde konusunda uzman serbest çevirmen ekibimizden destek alıyoruz.

2016 yılından beri müşterilerimize Fethiye Şubemizden hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz

Neden Elis Çeviri?

Neden Elis Çeviri?
Emel Dilek Sağesen

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finans alanında lisans, Hamburg Üniversitesi Uluslararası İş İdaresi Bölümü Uluslararası Pazarlama İletişimleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

1995-2003 yılları arasında finans ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında uzman ve yönetici olarak görev almıştır. Kurumların yurtdışı tedarikçilerle olan bağlantılarını ve lojistik operasyonlarını yürüttüğü bu görevleri esnasında sıklıkla yurt dışı seyahatlerde bulunmuş, şirket sunumları, mali ve operasyonel raporlar hazırlayarak ilgili birimlere sunmuştur.

2003-2008 yılları arasında Almanya’da ürün ve marka yönetimi üzerine uzmanlaşmış, pazarlama stratejisi ve ürün portföyü programlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili görevlerde bulunmuştur.

2008 yılından bu yana İngilizce ve Almanca dillerinde, başta banka ve sigortacılık, otomotiv, gıda, sağlık ve bakım, tekstil, mobilya, enerji, inşaat, mimarlık sektörleri olmak üzere yeminli mütercim tercümanlık ve editörlük yapmakta olup 2011 yılında S&S Çeviri ekibine katılmıştır.

2015 yılında İstanbul’da Elis Çeviri Hizmetlerini kurmuştur. 2016 yılından itibaren Fethiye Şubesi ile kurumsal ve bireysel müşterilerimize özellikle uzmanlık alanları olan teknik, pazarlama ve hukuki konularda yazılı ve sözlü tercüme hizmetleri sunmaktadır.Neden Elis Çeviri?
Gizem Gökçe

İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü lisans derecesine sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesinde stajyer çevirmen olarak çalışmıştır.

2014 yılından bu yana, başta sosyal bilimler ve tarih, altyazı-dublaj, turizm ve seyahat, çevre, eğitim ve pedagoji, tıbbi cihazlar, otomotiv, enerji, tekstil ve inşaat alanında olmak üzere Rusça – İngilizce – Türkçe dillerinde çevirmenlik yapmaktadır.

Mihail Bulgakov’un ünlü novellası “Köpek Kalbi”ni Rusçadan Türkçeye çeviren Gizem Gökçe, Elis Çeviri ekibine 2017 yılında katılmıştır.Neden Elis Çeviri?


Neden Elis Çeviri?

Çünkü olmazsa olmazlarımızdan asla ödün vermeyiz.
Kalite

Bizim için nitelik her zaman nicelikten önce gelmiştir. Daha fazla iş teslim etmek için asla kaliteden ödün vermeyiz. Kalitesinden emin olmadığımız işi teslim etmeyiz. Konusunda uzman, en kalifiye çevirmenlerle çalışır, hâkim olduğumuz dillerde kontrolünü kendi bünyemizde yaparız. Redaksiyon ve son okuma yapmadan müşterilerimize hiçbir işi teslim etmeyiz.

Dürüstlük ve şeffaflık

Doğru bildiğimizden şaşmayız. Ticari kaygılar değerlerimizin önüne geçemez. Müşterilerimize doğru bilgi veririz, en uygun maliyetle amaçlarına ulaşmaları için gerektiğinde bilgimiz dahilinde kendilerine yol gösteririz.

Güvenilirlik

Tutamayacağımız sözü vermeyiz, verdiğimiz sözü tutarız. Teslim süresi, fiyat, hizmet kapsamı konularında verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız, çünkü söz namustur. Bir kere zedelenen güvenin bir daha yerine gelmesinin çok zor olduğunun bilinciyle müşterilerimizin iyi niyetini ve güvenini sarsacak her türlü hareketten imtina ederiz.

Sürekli iyileştirme

Teslim ettiğimiz işlerle ilgili müşterilerimizden geri bildirim isteriz. Bu geri bildirimleri iletişimin bir parçası ve iyileştirme vesilesi olarak görür ve gerekli dersleri çıkararak uygulamaya koyarız. Aynı şekilde çevirmenlerimizin teslim ettiği işlerle ilgili kendilerine geribildirimde bulunarak gelişimlerine katkıda bulunuruz.

Çalışma prensiplerimiz

İş, sosyal ve özel hayatımızda dengeyi yakalamayı hedefleyen iş prensiplerimiz ve ahlakımız olmadan kalite standartlarımızı yakalayamayız. Örneğin, ekibimizin motivasyonunu sağlamak için esnek çalışma saatleri ve yerlerini teşvik ediyoruz. Gerçekten acil durumlar haricinde, hafta sonları mesai yapmıyoruz. Yapılan işe hak ettiği değerin verilmesinden yanayız. Tüm işleri konusunda uzman ya da gerekli eğitim almış profesyonel çevirmenlere yönlendirir ve hak ettikleri ücretleri zamanında öderiz.

Teknoloji odaklılık

Çağın gereklerine uygun en ileri teknolojiyi kullanırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder, iş verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü artırmak için gerekli tüm yatırımlara girmekten çekinmeyiz. Çevirmen ekibimizi de aynı yönde teşvik ederiz.

Hizmetlerimiz1. Kurumsal Hizmetlerimiz


Otomotiv, enerji, finans, tekstil, bilişim, hızlı tüketim, sağlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren global/kurumsal müşterilerimize başta İngilizce ve Almanca olmak üzere talep ettikleri dillerde sunduğumuz hizmetlerdir.- Teknik çeviri: Teknik içerikli dokümanlar, ihale şartnameleri, ürün broşürleri ve bilgi sayfaları, kalite standartları ve belgeleri, kullanım kılavuzları, video deşifre ve altyazı çevirisi


- Pazarlama çevirisi: Kurumsal tanıtım ve eğitimler, organizasyon yapısı, görev tanımı, politika ve prosedürleri, web sitesi ve ürün yerelleştirme, pazarlama ve iletişim raporları, marka, ürün ve hizmet tanıtımları, basın bültenleri, medya takip, kriz yönetimi, reklam, ürün eğitimleri


- Finans çevirisi: YMM tam tasdik raporları, faaliyet ve denetim raporları, mali tablolar, fizibilite çalışmalarının çevirileri


- Hukuki çeviri: Türkiye ve AB mevzuatı, birleşme ve devir işlemleri, mahkeme evrakları, resmi evraklar, satış ve dağıtım sözleşmeleri ve hukuki içerikli diğer metinler


- Sözlü çeviri: Basın lansmanı, şirket toplantıları, fabrika gezileri ve konferanslarda simültane, ardıl ve fısıltı tercüme ile bunları tamamlayıcı hizmetler


- Redaksiyon ve son okuma: Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan çevirilerin terminoloji, ifade tarzı, anlam bütünlüğü ve tutarlılık yönünden titizlikle gözden geçirilerek üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması


2. Bireysel Hizmetlerimiz


Ülkemizde/şehrimizde ikamet eden ya da geçici süreliğine bulunan yurt dışı bağlantılı TC vatandaşı ve yabancı uyruklu bireylere talep ettikleri dillerde sunduğumuz hizmetlerdir.– Noter onaylı çeviri: Yurtiçi ve yurtdışında resmi ve sivil kurumlara sunulacak evrakların Türkçe ile İngilizce, Almanca ve Rusça dilleri arasında Noter tarafından onaylanan çevirileri. Yurtdışında kullanılacak evrakların ayrıca İlçe Kaymakamlığı tarafından apostillenmesi gerekir.


– Yeminli çeviri: Talep edilen dillerle Türkçe dili arasında yapılan, üzerinde imza ve kaşemizle birlikte gerekirse beyanımızın olduğu evrak çevirileri


– Sözlü çeviri: Yabancı ülke vatandaşlarının Adliye, Noter, Tapu Dairesi gibi resmi kurumlarda veya günlük hayatta ihtiyaç duydukları ardıl tercümeler.

Bizden haberler

Elis Çeviri Üç Yaşında

Kurumsal müşterilerimize doğrudan hizmet vermek amacıyla İstanbul’dan çıktığımız yolculuğumuz 1 Nisan 2015 tarihinde şaka gibi ba

Fethiye Şubemiz Bir Yaşında

Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik… Sevgili takipçilerimiz, Fethiye Şubemizin açılışının ardından tam bir yıl geçmiş

Fethiye’de Çeviri Hizmetleri

S&S Çeviri ekibi, İstanbul Kızıltoprak’ta bulunan ofisine ilave olarak, 2016 Ekim ayından itibaren Fethiye Muğla Makasında Elis Çev

Çeviri ve Çevirmen Nedir, Ne Değildir?

Hazır klavyenin başına başkalarının farklı bir dilde söylediklerini değil de, kendi fikirlerimi ana dilimde özgürce ifade etmek için

Çeviride Kalite

Bizim meslekte konsantrasyon daima ön plandadır. Çevirmenin konsantrasyonunun başlaması, devam etmesi ve bittiğinde yeniden devreye girme s

Neden Fethiye?

Son üç aydır Fethiye’de yaşıyor olmamız nedeniyle en sık karşılaştığım sorulardan birini burada yanıtlamaya çalışacağım. Yen

Fethiye İzlenimleri

Ortama iyice alışıp artık yadsıyacak bir şey bulamayacak hale gelmeden Fethiye’de günlük hayata dair izlenimlerimizi kâğıda dökmek

Çevirmen ve editör ekibimize katılmak ister misiniz?

En az 3 senelik tam zamanlı çevirmenlik veya editörlük deneyimizi Elis Çeviri çatısı ve kalitesi altında devam ettirmek isterseniz bizim